Digitaal

door 17 feb 2023

Huis van Compassie

Het Huis voor bezieling, verbinding en ontmoeting

Digitaal Steunpunt Fryslân’ is geen bedrijf, maar een samenwerkingsverband van verschillende kleinere bedrijven. Digitaal Steunpunt houdt elke vrijdag een inloopochtend waar mensen terecht kunnen voor gratis¹ digitaal advies en hulp in de breedste zin van het woord.

¹ Indien het probleem niet binnen een halfuur is op te lossen, kan Digitaal Steunpunt verwijzen naar één van haar partners. Mocht van deze verwijzing gebruik gemaakt worden, dan kan het zijn dat betreffende partner wel factureert.

Wat is het Huis van Compassie en wat doen we?

Het Huis van Compassie is een plek in Bolsward waar vele verschillende creatieve, culturele en sociale activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met mensen centraal staat. Een plek waar iedereen, jong en oud, zich welkom voelt en zichzelf mag zijn.

Samen digitaal

Te denken valt bijvoorbeeld aan hulp bij:

– E-mail instellen op tablet, telefoon of pc.
– Foutmeldingen verklaren en/ of oplossen.
– Beveiligingssoftware installeren/ configureren.
– Digitale Overheid (DigiD) (aan)vragen.
– Bestanden bewerken, converteren, opslaan en/ of versturen.
– Installeren en/ of configureren van programma’s.
– Opstellen van een brief in MS. Word.
– Algemene ICT vragen.
– Berekeningen maken in MS. Excel.
– Diagnose stellen bij computerproblemen.
– Apps installeren op mobiele apparaten.
– Et cetera, et cetera…

Neem voor meer informatie contact op via ons contactformulier of via onze coördinator Tim Dondorp.

Translate »
Doneer nu »