HvC in Bolsward Nieuwsblad

door feb 3, 2022Nieuws0 Reacties

Het Huis van Compassie genoemd in Bolsward Nieuwsblad van donderdag 3 februari 2022!

V.l.n.r.: Penningmeester Sible Huitema, adviseur Tim Dondorp, coördinator Kees van Kordelaar en bestuurslid Henri Willems

Het Huis van Compassie, zo heet het nieuwe initiatief dat reuring gaat brengen in het Titus Brandsma Museum aan de Grote Dijlakker.

BOLSWARD Zoals bekend is het museum verhuisd naar cultuurhistorisch centrum De Tiid. Voor diaconaal opbouwwerker Kees van Kordelaar, verbonden aan de Zalige Titus Brandsmaparochie, een mooie gelegenheid om iets nieuws te beginnen op zo’n prachtige locatie.

Vanaf maandag 7 februari gaat het nieuwe initiatief van start. Het initiatief draagt de naam het Huis van Compassie (HvC), een huis voor bezieling, verbinding en ontmoeting. Het Huis van Compassie is een plek in Bolsward waar vele verschillende activiteiten worden georganiseerd waarbij compassie met mensen centraal staat.

Het wordt een plek waar iedereen zich welkom mag voelen en zichzelf mag zijn. Een plek waar er tijd is voor een kopje koffie en een praatje. Je kunt er een krantje lezen of een spelletje doen. Twee middagen in de week staat het Huis open voor (groot-)ouders en hun (klein-)kinderen om te komen spelen. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een repair café, een creatieve ochtend, maar ook soep- en zinwandelingen en regelmatig een lunch op de dinsdagmiddag. Van Kordelaar: “Het Huis van Compassie organiseert daarnaast activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat.” Het activiteitenaanbod wordt zeer divers en varieert van workshops beeldhouwen, schilderen, theater, tot aan bijvoorbeeld een leesclub, kleinschalige voorstellingen en tentoonstellingen en poëzieavonden.

Van Kordelaar: ”We kunnen gebruik maken van de benedenverdieping van het pand waar tot voor kort het Titus Brandsmamuseum in gevestigd was. Een ruimte die die zich goed leent voor datgene waar de stichting voor staat.” Overigens heeft de Parochiële Caritas Instelling van de Zalige Titus Brandsmaparochie het initiatief mede mogelijk gemaakt door voor de komende jaren de huur van de ruimte voor haar rekening te nemen. Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waar vele verschillende creatieve en culturele activiteiten plaatsvinden, gekoppeld aan zingeving waarbij compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat. Van Kordelaar: “We organiseren activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, die eveneens bedoeld zijn voor mensen die het goed vergaat.

Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot meer wederzijds begrip, respect en compassie.” Het ‘Huis’ richt zich op samenwerking met scholen en sociaal maatschappelijke- en culturele instanties. “Wat we willen bereiken is dat mensen die in een maatschappelijk kwetsbare positie verkeren in de gelegenheid worden gesteld om (opnieuw) kennis te maken met de schoonheid van de kunst, cultuur, poëzie en literatuur gekoppeld aan zingeving. Het Huis van Compassie is een onafhankelijke stichting die zich wil inzetten voor alle mensen en die wordt gedragen door zo’n vijftien betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Actuele informatie over de openingstijden en het activiteitenprogramma vind je op de website. https://huisvancompassie.frl Ook is het Huis van Compassie te vinden op Facebook, waar je meer informatie en contactgegevens kunt vinden. Ongeveer vijftien enthousiaste en betrokken mensen helpen vrijwillig mee.

Bron: Bolsward Nieuwsblad

Translate »
Doneer nu »